Samboavtal eller äktenskapsförord
985 kr
3 500 kr
Spara
72%
Upprättande av Samboavtal eller äktenskapsförord hos Juristbyrån Brorman. Ordinarie pris 3 500 kr, din deal: 985 kr

Höjdpunkter

 • Juridisk hjälp hos Juristbyrån Brorman
 • Upprättande av Samboavtal eller äktenskapsförord hos Juristbyrån Brorman
 • Ett samboavtal eller ett äktenskapsförord kan i förväg undanröja framtida tvister
 • Juristbyrån Brorman hittar du på Rörmyren 5 i Göteborg
 • Spara 871 kr
 • Användarvillkor

 • Gäller t.o.m. 19 april 2018
 • 1 deal per person. Du får köpa 1 deal att ge bort
 • Dealen gäller endast nya kunder hos Juristbyrån Brorman
 • Se kontaktuppgifter för bokningsinformation. Uppge Let's deal-kod vid bokning
 • Tänk på att efterfrågan på bokningsbara tider är störst i början och i slutet av kampanjperioden
 • Av- eller ombokning senast 24 timmar innan avsatt tid
 • Mer om dealen

  Ta hjälp av jurdiska proffs hos Juristbyrån Brorman på Rörmyren 5.

  Med dagens deal får du hjälp med upprättandet av ett samboavtal eller äktenskapsförord. Ditt val gör du vid köpknappen. Ord. pris upp till 3 500 kr, din deal: 985 kr - 72% rabatt.

  Info om Äktenskapsförord I ett äktenskapsförord kan ni som makar eller blivande makar precisera hur egendom ska delas vid en eventuell skilsmässa och bodelning. I eller inför ett förestående äktenskap är det väldigt bra att fundera över hur just ni vill att egendomsförhållandena skall se ut i ert äktenskap.

  Vill ni ha full giftorätt i varandras egendom?Detta innebär att om ni en dag skulle välja att gå skilda vägar, skall all den egendom ni nu har, och också all egendom ni kommer att införskaffa under ert pågående äktenskap, ingå i den bodelning som skall göras i anledning av äktenskapsskillnaden. Eller vill ni kanske hellre att er egendom - all eller kanske bara en del av den - skall vara enskild egendom? Till skillnad från giftorättsgods bodelas enskild egendom inte. Genom ett äktenskapsförord kan ni - makar eller blivande makar - sinsemellan avtala om hur ni vill att er egendom skall hanteras vid en eventuell framtida bodelning. Det finns vissa formkrav som måste iakttas. För att ett äktenskapsförord skall vara giltigt, måste det vara skriftligt och undertecknat av bägge makarna. Äktenskapsförordet måste dessutom registreras hos Skatteverket.

  Vill man ha en ändring till stånd - det vill säga om man vill göra (all eller delar av) enskild egendom till giftorättsgods igen, eller tvärtom - kan man upprätta ett nytt äktenskapsförord. Också det nya äktenskapsförordet måste undertecknas av bägge makarna och registreras hos Skatteverket. Ofta är det klokt att anlita en erfaren jurist som kan överblicka hur ett äktenskapsförord som bäst passar för just er utformas och som tar hänsyn till anknytande frågor rörande skatter, hantering av förekommande fastigheter och lån samt testamente och arv. Info om Samboavtal Det är juridisk skillnad på att vara gift och att vara sambor. Huvudregeln vid en skilsmässa mellan ett gift par är att makarna har rätt till halva boet var, så länge det inte finns äktenskapsförord. Det gäller alldeles oavsett om tillgångar i boet har införskaffats före eller efter giftermålet.

  Varför skriva ett samboavtal? Ett samboavtal kan förhindra trista tvister när ett bo ska delas. I synnerhet om parterna tagit olika ekonomiskt ansvar för bostaden. I ett samboavtal gör man klart vad som skall och vad som inte skall ingå i det gemensamma boet. Ett sådant avtal är särskilt lämpligt om det är en person i samboparet som köper och finansierar bostaden eller om ett par köper en gemensam bostad eller tar ett gemensamt lån men bidrar med olika summor i insatsen. För sambor gäller enbart att de ska dela på den gemensamma bostaden samt bohag och husgeråd, inköpt för gemensamt bruk. Även ägande av ett fritidshus kan ställa till det vid en uppdelning om endast en part i ett samboförhållande står på lagfarten. Då har denne ensamt ägande av fritidshuset. Viktigt att tänka på är också att en sambo inte ärver om partnern går bort.

  Om Juristbyrån Brorman Juristbyrån Brormans kunniga jurister kan hjälpa dig med allmän juridisk rådgivning, såsom arvskifte, bodelning, bouppteckning, testamente, gåvobrev, samboavtal, äktenskapsförord, vårdnad, boende och umgängestvister, fastighetsrätt, köpekontrakt, företagsformer, kompanjonavtal, arbetsrätt, migrationsrätt, ekonomiska tvister m.m. Du får även hjälp med skriftlig eller muntlig kontakt med myndigheter, utföra stämningar samt låta Juristbyrån Brorman agera ombud vid förhandlingar. Välkommen!

  - - - Dealens ordinarie pris är hämtat frän Juristbyrån Brormans prislista. Kontrollerades 24/3 2017.

  Deal säljes av

  Lets Deal
  Samboavtal eller äktenskapsförord
  985 kr
  3 500 kr