letsdeal
Rensa sökning
Se favoriter
Se kundvagn
Akademiskt mentorskap: Studiestöd och vägledning

Akademiskt mentorskap: Studiestöd och vägledning

219 kr
1 000 kr
Köpta
4
Spara
78%
Lägg till deal till favoriter

Akademiskt mentorskap genomförs av legitimerade lärare med spetskompetens. De strävar efter att skapa en stödjande miljö där du kan utveckla dina färdigheter och nå dina mål. Deras målsättning är att du ska känna dig trygg och motiverad i din akademiska resa. De gör allt för att vara dina guider och stöttepelare. Akademiskt mentorskap är en helhetslösning där man får en personlig mentor med pedagogisk och didaktisk utbildning som hjälper den studerande att utveckla sina kunskaper, studiestrategier, målsättningar och tillvägagångssätt. När du får en mentor är det DIN MENTOR. Man ska inte behöva möta olika personer som man inte har en relation till, utan man ska ha en fast punkt under sitt mentorskap.
Höjdpunkter

  • Mentorskapet riktar sig till elever & studerande fr.o.m. årskurs 7 upp till högskole- och universitetsstuderande
  • Du får en och samma mentor under hela vägledningen
  • Erbjudandet gäller digitala möten
  • Möten erbjuds på svenska & engelska
  • Få ett professionellt och personligt stöd

Användarvillkor

  • Avtalet är personligt och kan inte överlåtas av dig till någon annan, undantaget minderårig familjemedlem, detta kommer då specificeras i den personliga uppdragsöverenskommelsen
  • Köpta mentorskapstimmar ska brukas inom 12 månader från försäljningstillfället (förutom vid abonnemang), annars räknas de som förbrukade och du debiteras enligt avtal
  • Du måste avboka ett avtalat mentorskapstillfälle senast 24 timmar innan avtalad tid. I annat fall räknas tillfället som förbrukat, och du debiteras för tillfället. Meddela avbokning till [email protected]
  • Det är viktigt att du under avtalstiden uppför dig på ett lagligt, etiskt och säkert sätt. Du får t.ex. inte filma mentorn utan dennes tillåtelse. Vi har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan för det fall du inte följer denna punkt eller avtalet (inklusive dessa Allmänna Villkor) i övrigt...
  • Fullständiga villkor finner du på www.minmentor.net

Mer om dealen

Studenter behöver mentorer av flera skäl. För det första kan en mentor erbjuda vägledning baserad på erfarenhet inom ämnesområdet eller yrket. Utöver detta kan en mentor vara en personlig resurs som ger stöd och uppmuntran. Genom att dela sitt nätverk kan en mentor också hjälpa till med karriärvägledning. Slutligen kan en mentor bidra till personlig tillväxt och ett ökat självförtroende. Sammanfattningsvis är en mentor en ovärderlig resurs för studenter genom att erbjuda kunskap, personligt stöd, professionella kontakter och möjlighet till personlig utveckling på deras akademiska resa.

Säljes av

Min Mentor
Organisationsnummer: 880728-XXXX
Mån-fre: 07:30-17:00
Uppge Let's deal-kod (LD-xxx-xxx-xxx) vid bokning.