Let's deal

Integritetspolicy

Introduktion

Vi på Let’s deal värnar om våra användares integritet och vi arbetar därför aktivt för att skydda de personuppgifter vi behandlar i vår verksamhet.

Denna Integritetspolicy förklarar hur och varför Let’s deal behandlar personuppgifter. Den förklarar också hur vi arbetar för att skydda våra användares integritet och vad du har för rättigheter vad gäller vår behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter nämns i denna Integritetspolicy är, om inte annat anges, Let’s deal AB (“Let’s deal” eller “Vi”). Let’s deal är en del av Schibsted Media Group.

Viktiga definitioner

Personuppgift
Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Exempel på personuppgifter är ditt namn, adress, telefonnummer, mejladress, information om ditt betalkort, IP-adress etc.

Behandling
En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Exempel på behandlingar är insamling, lagring, publicering, användning, redigering, radering etc.

Personuppgiftsansvarig
En fysisk eller juridisk person som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde
En fysisk eller juridisk person som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Registrerad
Den identifierade eller den identifierbara individ som personuppgifterna hör till.

Personuppgiftsbiträdesavtal
Ett avtal eller annan rättsakt mellan personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet som anger behandlingens ändamål, typen av personuppgifter behandlade, kategorier av registrerade och den personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter.

Partner
En av Let’s deal kontrakterad juridisk eller fysisk person som erbjuder eller säljer varor och/eller tjänster via Let’s deals plattformar.

Laglig grund
För att Let’s deal ska ha tillåtelse att behandla personuppgifter krävs stöd i den nya Dataskyddsförordningen. Ett sådant stöd kallar vi för laglig grund.

Mer om laglig grund för Let’s deals behandling av personuppgifter

Let’s deal behandlar personuppgifter enligt lag, vilket innebär att vi har laglig grund för vår behandling av personuppgifter. Vilken eller vilka lagliga grunder vi har beror på vilken typ av behandling det rör sig om. Om du vill veta mer om vilka lagliga grunder som kan vara aktuella, klicka här.

De lagliga grunder som Let’s deal använder sig av är de följande:

Samtycke
När du som användare ger Let’s deal ditt samtycke för en specifik behandling av dina personuppgifter.

Avtalsmässiga förpliktelser
Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och Let’s deal.

Berättigat intresse
Om våra intressen väger tyngre än det intrång en behandling innebär för datasubjektet, samt om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med behandlingen.

Rättslig förpliktelse
Då behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse föreskriven av antingen svensk lag eller av EU-rätt.

Ibland har Let’s deal flera lagliga grunder för att behandla personuppgifter. T.ex. kan Let’s deal behandla personuppgifter grundat på samtycke samtidigt som vi är skyldiga enligt lag att behandla personuppgifter. Detta innebär att även om samtycket återkallas kan Let’s deal fortsätta behandla personuppgifterna om vi har en annan laglig grund för vår behandling.

Varför behöver Let’s deal behandla personuppgifter?

Vi på Let’s deal vill fortsätta kunna erbjuda våra användare och kunder så bra deals som möjligt även i framtiden. Vi vill även kunna erbjuda dig en optimal användarupplevelse när du nyttjar någon av våra tjänster. För att kunna göra detta behöver vi behandla personuppgifter för en rad olika ändamål, nämligen de följande:

1. För att kunna genomföra den avtalade prestationen
Vi behandlar personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster och produkter. T.ex. för att kunna leverera varor köpta via Let’s deal eller för att kunna erbjuda våra inloggade användare våra tjänster.

2. För att personalisera våra tjänster
Vi på Let’s deal strävar efter att kunna erbjuda dig rekommendationer och anpassade tjänster baserat på dina preferenser, exempelvis baserat på tidigare beteende när du använt våra tjänster. Vi vill kunna exkludera innehåll av våra tjänster som du saknar intresse för. För att kunna göra detta behöver vi behandla personuppgifter för att förstå vad du som användare finner intressant.

3. För att kunna föra statistik över hur våra tjänster används i förbättringssyfte
Det är av stor vikt för oss att hela tiden utveckla våra tjänster så att de anpassas efter våra användares önskemål. En viktig del i detta utvecklingsarbete är att förstå hur våra användare interagerar med våra tjänster. Därför samlar vi in användar-ID, IP-adresser och användarbeteende och omvandlar denna information till aggregerad data, vilket i sin tur inte kan identifiera individer.

4. För att kunna genomföra felsökning och motverka missbruk av våra tjänster
Vi behandlar personuppgifter, inkluderat användar-ID, IP-adress och mejladress, för att kunna genomföra felsökning i våra system. Denna behandling genomförs för att kunna upptäcka vilka av våra användare som blivit påverkade av eventuella fel i våra system och för att Let’s deal ska kunna erbjuda en adekvat nivå av IT-säkerhet.

Vi behandlar även personuppgifter för att motverka missbruk av våra tjänster. Exempel på sådana missbruk kan vara försök till obehöriga intrång i våra användarkonton, bedrägerier, spam eller andra typer av illasinnade beteenden.

Vid misstanke om bedrägeri eller annan brottslig verksamhet vid användning av våra eller våra samarbetspartners tjänster, reserverar vi oss rätten att dela nödvändiga personuppgifter med relevant myndighet för att utreda ärendet. Denna behandling grundas på en rättslig förpliktelse. Det förekommer även att våra tjänsteleverantörer, exempelvis Klarna, begär information av oss på Let’s deal för att kunna utföra interna utredningar som senare kan leda till polisanmälan. Vid sådana tillfällen reserverar vi oss rätten att förse dessa tjänsteleverantörer med sådan information, inkluderat personuppgifter, som är nödvändig för att utreda det specifika ärendet.

Behandlingen av personuppgifter för att genomföra felsökning och för att motverka missbruk av våra tjänster grundas på Let’s deals berättigade intresse i det fall inget annat anges.

5. För att genomföra riktad marknadsföring
Vi på Let’s deal vill kunna erbjuda våra användare relevant marknadsföring och därför samarbetar vi med tredjepart för att kunna erbjuda marknadsföring på andra webbsidor baserat på våra användares tidigare intressen och beteende. Med dessa parter delar vi information om vad du visat intresse för när du interagerat med våra tjänster. Tack vare detta kan du se relevanta annonser även när du är inne på andra webbsidor. Huvudregeln är att vi behöver ditt samtycke för att kunna visa dig relevant marknadsföring på det beskrivna sättet.

Let’s deal är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in från dig i syfte att erbjuda relevant marknadsföring när vi använder Google-tjänster och Facebooks Anpassade Målgrupper där vi laddar upp kundlistor. Vad gäller Facebook Pixel, SDK, Appnexus och Criteo är var och en personuppgiftsansvarig vilket innebär att var och en ansvarar för att man har en laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter. I vår Cookie-Policy kan du läsa mer om hur du kan ändra dina inställningar kring vår användning av dessa tjänster.

Vår användning av Facebook Anpassade Målgrupper där vi skapar en målgrupp genom att ladda upp en kundlista baseras på vårt berättigade intresse. Tack vare denna tjänst har vi möjlighet att skapa målgrupper baserat på de intressen våra våra kunder visat när de köpt något via Let’s deal och nå ut till dessa personer på Facebook. Facebook tar inte del av dina intressen eller någon data som rör din relation med Let’s deal. Den matchning som görs för att skapa målgrupper sker lokalt hos Let’s deal och mejladresserna som ingår i behandlingen hashas innan de förs över till Facebook, vilket innebär att Facebook inte får tillgång till dina intressen när vi skapar en målgrupp på detta sätt. Du kan ingå i en anpassad målgrupp inom en tidsperiod av 12 månader från tillfället då du gjorde ditt köp hos Let’s deal. Vill du bli undantagen från marknadsföring som en följd av att vi inkluderat dig i en anpassad målgrupp behöver du ändra dina annonsinställningar på ditt Facebook-konto. Om du vill ha en guide över hur du ändrar dessa inställningar kan du mejla oss. Du kan läsa mer om Facebook anpassade målgrupper här.

6. För att kunna erbjuda marknadsföring via mejl
Vi skickar ut nyhetsbrev via mejl till de som samtyckt till detta och till aktiva användare eller aktiva kunder. Utskick av nyhetsbrev inkluderar behandling av mejladresser.

Behandlingen av personuppgifter för det här ändamålet grundas på vårt berättigade intresse och i tillämpliga fall på ditt samtycke. Om du inte längre vill få våra nyhetsbrev via mejl kan du klicka här.

7. För att mäta effektiviteten av vår marknadsföring på andra webbsidor
Vi använder sig av olika tjänster för att mäta effektiviteten av marknadsföring som gjorts via andra webbsidor och kanaler än Let’s deal. Denna mätning kan omfatta hur många av våra användare som kom via en specifik annons eller kampanj. För att vi ska kunna genomföra denna typ av mätning behöver vi ditt samtycke.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar VI PÅ Let’s deal?

För att Let’s deal ska kunna erbjuda dig som användare en optimal upplevelse behöver vi behandla personuppgifter. Dessa personuppgifter kan delas upp i tre kategorier:

1. Information du själv ger till oss

Om du skapar ett Schibsted-konto för att logga in på Let’s deal behöver du ange din mejladress, ditt namn, postnummer, kön samt födelseår. Denna inloggningslösning tillhandahålls av Schibsted, vilket innebär att Let’s deal inte är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas i Schibsted-kontot. Schibsted-kontot kan användas för att logga in på andra tjänster inom Schibsted Media Group, såsom Aftonbladet, TV.nu och Blocket. Vill du läsa mer om användarvillkor och Integritetspolicy  för Schibsted-konto, klicka här.

När du gör ett köp via Let’s deal behöver du uppge vissa personuppgifter, bland annat för att du ska kunna betala för ditt köp eller för att vi ska kunna leverera en vara till dig. De personuppgifter som kan komma att behandlas för dessa ändamål är ditt namn, mejladress, adress och telefonnummer. Dessa personuppgifter behöver vi för att kunna genomföra våra avtalsmässiga förpliktelser gentemot dig som kund. Behandlingen pågår fram till dess att köp eller leverans genomförts, med en ytterligare lagringstid om 36 månader för att Let’s deal ska kunna hantera reklamationer och andra konsumentskyddsrelaterade tjänster. Den behandling som görs under de ytterligare 36 månaderna grundas på en rättslig förpliktelse. Viss transaktionsdata kommer att lagras hos oss i 7 år, till följd av bokföringslagstiftning. Sådan transaktionsdata kan komma att inkludera personuppgifter.

Om du kontaktar oss på Let’s deal, exempelvis vår kundtjänst, kan du komma att dela personuppgifter med oss, beroende på vad ditt ärende handlar om. Dessa personuppgifter behandlar vi för att nå en lösning för ditt specifika ärende. Som utgångspunkt grundar vi denna behandling på vårt berättigade intresse. Behandlingen kan också grundas på ett avtal mellan Let’s deal och dig, beroende på i vilken egenskap du kontaktar Let’s deal, som kund eller som en person som har allmänna frågor om Let’s deals tjänster. Vi lagrar dina personuppgifter för detta ändamål så länge som är nödvändigt för att hantera ditt ärende. Vi kan inte ge ett generellt svar på hur länge vår behandling kan pågå, eftersom det helt och hållet beror på vad ärendet handlar om.

Om du ger oss feedback, exempelvis för en deal eller vår kundtjänsts bemötande, kan du komma att dela personuppgifter med Let’s deal. Vad du delar med oss beror på vad du väljer att inkludera i din feedback. Om du väljer att dela personuppgifter via våra feedback-funktioner kommer Let’s deal att behandla dessa grundat på Let’s deals berättigade intresse bestående av att kunna utvärdera Let’s deals service-funktioner. Personuppgifterna kommer bara att bli lagrade fram till dess att feedbacken blivit insamlad och anonymiserad, vilket ska ske då vi tagit del av din feedback.

Om du utnyttjar din ångerrätt eller om du reklamerar en vara hos oss kan Let’s deal behöva veta ditt kontonummer för att göra återbetalningar till dig. Detta gör vi för att kunna hantera ditt ärende skyndsamt genom att slippa blanda in vår betalningsleverantör. Insamling och användandet av ditt kontonummer grundas på de avtalsmässiga förpliktelser som Let’s deal har gentemot dig som kund. I vissa fall kan behandlingen även grundas på en rättslig förpliktelse, nämligen för att Let’s deal ska kunna fullgöra sina konsumentskyddsrelaterade skyldigheter. Personuppgifterna lagras fram tills återbetalning gjorts. Därefter upphör behandlingen, under förutsättning att Let’s deal inte har en annan laglig grund för sin behandling.

2. Information om hur våra användare interagerar med våra tjänster
När du använder Let’s deals samlar vi in information om hur du interagerar med våra tjänster. Denna  information kan inkludera personuppgifter och kan delas in i fyra underkategorier:

Information om din enhet
Genom att använda tekniska loggar och andra verktyg registrerar Let’s deal information om vad för enhet du använder, exempelvis vilken enhet du använder, vilken webbläsare du har samt din IP-adress. Denna behandling möjliggör för oss att anpassa våra tjänster utifrån din tekniska användarsituation. Behandlingen av personuppgifter för detta syfte grundas på vårt berättigade intresse att kunna erbjuda en korrekt fungerande tjänst.

Information om hur våra användare använder våra tjänster

Vi samlar även in information om hur du interagerar med våra tjänster för att kunna anpassa och förbättra användarupplevelsen. För att kunna göra detta behöver vi samla in användares IP-adresser, användarbeteende och användarintressen. Dessa uppgifter omvandlas senare till aggregerad data, vilket innebär att de övergår till att var anonymiserad information. Denna behandling av personuppgifter grundas på vårt berättigade intresse bestående av att kunna analysera användningen av våra tjänster och därmed förbättra dessa. Till vår hjälp använder vi verktyg som Google Analytics och Google Firebase Analytics. Behandlingen av personuppgifter är begränsad i tid till att maximalt pågå i 14 månader från insamlingstidpunkten. Du har rätt att bli undantagen från denna typ av behandling. Om du önskar undantas från behandlingen kan du ändra detta i dina integritetsinställningar. Dessa hittar du längst ner på desktopsidan eller under Min sida > Inställningar på mobilsidan och i appen.

Vi behöver även personuppgifter för att kunna personalisera våra tjänster och mejlutskick till våra användare och kunder, allt för att ge dig en skräddarsydd upplevelse av Let’s deal. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är din mejladress, ditt användar-ID, din IP-adress, ditt användarbeteende och din tidigare köphistorik hos Let’s deal. Denna behandling grundas på Let’s deals berättigade intresse. Vi lagrar bara dina personuppgifter under 12 månader från det att personuppgifterna samlades in. Om du inte vill vara föremål för denna typ av behandling kan du ändra detta i dina integritetsinställningar. Dessa hittar du längst ner på desktopsidan eller under Min sida > Inställningar på mobilsidan och i appen.Detta beror på att vi inte är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som finns i ditt Schibsted-konto.

Information om din geografiska position
Vi har möjlighet att erbjuda tjänster anpassade till var du befinner dig, men då behöver vi ditt samtycke. Om du inte gett ditt samtycke kommer Let’s deal inte att samla in din geografiska position, såvida vi inte har en annan laglig grund för att göra det.

De personuppgifter som omfattas av denna behandling är din IP-adress och din geografiska position. Behandlingen pågår fram till dess att du återkallar ditt samtycke eller fram till dess att Let’s deal saknar laglig grund för behandlingen. För att undantas från insamling av denna information måste du avaktivera platstjänster i din mobil eller i din webbläsare för den aktuella tjänsten.

Cookies och annan lokal lagring av data
När du är inne på vår webbsida använder vi oss av cookies och annan typ av lokal lagring av data, bland annat för att kunna erbjuda en fungerande webbsida, för att samla in och analysera hur våra användare interagerar med våra tjänster och, i det fall du gett ditt samtycke, för att kunna ge dig relevant marknadsföring på andra webbsidor. I Let’s deals Cookie-policy kan du läsa mer om hur vi använder oss av cookies och annan lokal lagring av data.

3. Information från andra aktörer
Det förekommer att vi på Let’s deal tar emot personuppgifter från andra aktörer och inte direkt från dig som användare. Detta kan förekomma då myndigheter kontaktar Let’s deal med viss typ av information, eller då vår betaltjänstleverantör vidarebefordrar information till Let’s deal som rör en viss transaktion.

Personuppgifter under denna kategori kan komma att omfatta uppgifter kopplade till ditt köp, till exempel betalningsmetod, köpt produkt, pris etc. Eftersom flödet in av information inte styrs av Let’s deal kan vi inte ge en uttömmande lista över vilka typer av personuppgifter som kan förekomma. Därmed kan vi inte heller ange vilken laglig grund som kommer att tillämpas vid behandling av sådana personuppgifter. Om du har frågor rörande denna typ av situationer, kontakta gärna vår kundtjänst så hjälper de dig vidare.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vid vissa tillfällen behöver vi dela personuppgifter med våra partners och andra tjänsteleverantörer. Vi kommer då vara transparenta med vilka personuppgifter vi delar och med vem vi delar dessa personuppgifter. Vi vidtar försiktighetsåtgärder vid sådana tillfällen, anpassade efter vem vi delar personuppgifterna med. Detta för att säkerställa att dina personuppgifter inte behandlas för andra ändamål än avsett.

Vi på Let’s deal kan komma att dela personuppgifter med personuppgiftsbiträden, vilket innebär att denna tredje part behandlar personuppgifter för vår räkning. Personuppgiftsbiträden är föremål för sekretess och är de är inte tillåtna att behandla personuppgifter för Let’s deals räkning för andra ändamål än för att leverera de överenskomna tjänsterna till Let’s deal.

För att säkerställa att våra personuppgiftsbiträden följer relevant lagstiftning inleder vi processer att ingå särskilda avtal med personuppgiftsbiträden. Sådana avtal, kallade personuppgiftsbiträdesavtal, syftar till att säkerställa att personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för Let’s deals räkning enbart för de överenskomna ändamålen.

Det förekommer även fall då vi delar personuppgifter med tredje part som inte ska ses som personuppgiftsbiträden. Vid sådana fall kommer vi att vara transparenta kring hur och varför vi delar personuppgifter med en sådan part. Ett exempel på en sådan situation är då en kund köpt en deal som kvalificerar sig för Rot- eller Rutavdrag. Då behöver partnern som ska utföra tjänsten en verifikation från oss som innehåller personuppgifter. Denna verifikation behöver partnern för att sköta ärenden med Skatteverket. Vi delar i dessa situationer personuppgifter för kund och partners skull, nämligen för att dessa ska kunna dra nytta av Rot- eller Rutavdrag.

Hur säkerställer Let’s deal uppgiftsminimering?

Vi på Let’s deal kommer endast att behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet för vilket de behandlas. Vi arbetar aktivt och systematiskt för att säkerställa att överflödiga personuppgifter undantas från vår behandling.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla relevant ändamål eller under en sådan tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Behandling för att uppfylla en rättslig förpliktelse utgörs av fall där vi behöver spara räkenskapsinformation för bokföringssyften, eller i fall vi behöver spara kunduppgifter för att kunna tillgodose konsumenters rättigheter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi på Let’s deal strävar efter att endast behandla personuppgifter inom EU eller inom EES-området. Vid vissa fall förekommer det att våra egna eller våra partners har sina servrar belägna utanför EU eller EES-området. Vid sådana fall inleder Let’s deal processer att ingå särskilda personuppgiftsbiträdesavtal som är anpassade till en behandling utanför EU eller EES-området.

Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar vi åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter inte behandlas för andra ändamål än vad som är överenskommet.

Dina rättigheter

Du har, med de inskränkningar som följer av tillämplig lagstiftning, följande rättigheter:

  • Att begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter Let’s deal behandlar om dig,
  • Att begära redigering av dina personuppgifter,
  • Att få dina personuppgifter raderade*,
  • Att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet)

Dessa rättigheter tillgodoses i den mån detta är förenligt med tillämplig lagstiftning. Dessa rättigheter kan därmed vara begränsade.

Om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter, var god skicka en förfrågan till privacy@letsdeal.se. När du skickar en sådan förfrågan kommer du att behöva identifiera dig själv genom att skicka in en fotokopia på antingen ditt körkort, ditt pass, ID-kort eller annan dokumentation som styrker din identitet.När Let’s deal behandlar personuppgifter grundat på Let’s deals berättigade intresse har du i vissa fall rätt att bli undantagen från sådan behandling. Om du begär att bli undantagen från en sådan typ av behandling behöver Let’s deal visa dig varför Let’s deals berättigade intresse väger tyngre än dina “enskilda intressen”, speciellt med hänsyn taget till hur stort intrånget på dina rättigheter och friheter är.

*Observera att vi på Let’s deal inte kan radera ditt Schibsted-konto vid en begäran om radering av dina personuppgifter. Detta beror på att vi inte är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som finns i ditt Schibsted-konto. Notera att det inte finns någon information om din användning av Let’s deal i ditt Schibsted-konto, såsom köphistorik, intressen, betalningsdetaljer etc. Den enda information som finns där i är namn, användarnamn, mejladress, lösenord och möjligtvis annan typ av information som hänför sig till din användning av andra tjänster inom Schibsted Media Group. Vill du ta bort ditt Schibsted-konto, följ denna länk. Vi arbetar med att ta fram en smidigare lösning.

Ändringar i Integritetspolicyn

Let’s deal kommer kontinuerligt att uppdatera denna Integritetspolicy för att säkerställa att den överensstämmer med de tjänster som Let’s deal erbjuder. Den senaste versionen kommer att vara tillgänglig på letsdeal.se/integrity

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller om hur vi behandlar personuppgifter, var god kontakta vår kundtjänst på kundtjanst@letsdeal.se

Du kan även kontakta Datainspektionen om du vill framföra klagomål avseende Let’s deals behandling av personuppgifter.

Vill du komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud kan du kontakta personuppgiftsombud@schibsted.se eller klicka här för att fylla i ett formulär som sedan delas med vår Dataskyddsombud.